Esimene disainikatsetus

  1. Lohista vasakut hiire nuppu all hoides Paleti alast Button (Palette > User Interface > Button) Ekraanikuva peale.
  1. Asenda paremal Omadused alas (Properties > Text) nupu kiri “Text for Button1” uue teksti vastu (näiteks “TLÜ koduleht”).
  1. Lohista Paleti alast komponent WebViewer (Palette > User Interface >WebViewer) ekraanikuva peale.