Esimene koodikatsetus

  1. Klõpsa koodiplokkide alal valikul Button1 (Blocks > Screen1 > Button1)
  1. Vali avanenud koodiplokkide aknast esimene sündmuste (event) plokk when Button1 .Click ja lohista valgele koodialale. Selle ploki sees olevad tegevused täidetakse iga kord kui äpi kasutaja vajutab nupule, mille kirja me nimetasime disaineri vaates “Veebileht1”.
  1. Klõpsa koodiplokkide alal, valikul WebViewer1 (Blocks > Screen1 > WebViewer1).
  1. Vali avanenud koodiplokkide aknast plokk call WebViewer1 .GoToUrl ja lohista see eelnevalt valitud sündmusteploki sisse nii, et see klõpsatab paigale nagu pusletükk. See funktsioon annab disaineri vaates valitud veebivaatamise komponendile käsu avada meie poolt määratud veebileht. Aga selleks, et protseduur teaks, millist veebilehte avada…
  1. …vali teksti komponentide alt esimene komponent “A text string” ja istuta see eelnevalt valitud komponendiga kokku (url). 
  1. Kirjuta (või kopeeri veebilehitsejast) soovitud veebilehe aadress viimati lisatud tekstikomponendi sisse, jutumärkide vahel asuvale väljale.

PS. Veendu, et aadress on täielik ja sisaldab ka viidet protokollile (http://… või https://…)

Kui kõik läks õigesti siis programmikood peaks nägema välja selline:

Sinu esimene äpp on valmis!

Kood lahtiseletatult

Kui rakenduse kasutaja vajutab nutiseadme ekraanil nupule Button1 (when Button1.Click) siis antakse veebilehitseja komponendile WebViewer1 käsk (call WebViever1. GoToUrl ) avada enda aknas aadressil https://www.tlu.ee  asuv veebileht. 

Nüüd on aeg kontrollida, kas loodud rakendus ka nutiseadmes töötab. Selleks on vaja luua App Inventori ja nutiseadme vahel ühendus.