Koodivaade (Blocks)

Programmikoodi vaade koosneb kolmest alast: koodiplokid, meedia ja koodivaade.

Meedia (Media)

Sama, mis Disaineri vaates. Kui oled disaineri töölaual sinna meediafaile laadinud, siis on need ka Programmikoodi töölaual nähtavad

Koodivaade (Viewer)

Koodivaade on vaatamata nimetusele (Viewer) erinev Disaineris olevast. See on piirkond, kuhu sa saad koostada rakenduse programmikoodi. Sarnaselt Scratch programmeerimise põhimõttele koosneb App Inventori kood erineva funktsionaalsusega pusle sarnastest programmi plokkidest, mis tuleb üksteisega kokku istutada. Kui funktsioonid omavahel ei sobi, siis enamasti ka visuaalsed plokid ei istu omavahel kokku. Vaatamata sellele on võimalik luua olukordi, kui programm ei ole töötav. Hoiatusi ja vigu on näha Koodivaate alla vasakus servas, kus hoiatuste arvu kuvab hüüumärgiga kollane kolmnurk ja tõsiseid vigu punane ristiga ring. Hoiatuste ilmnemisel võid klõpsata nupul Show Warning, mille tulemusena markeeritakse probleemsed programmiplokid põhjuste lihtsamaks avastamiseks.

Koodiplokid (Blocks) 

Koodiplokid on jaotatud kolmeks:

  • Built-in jaotuse all on üldkasutatavad komponendid näiteks erinevate võrdluste ja tsüklite koostamiseks (Control); loogika- ja matemaatika tehete teostamiseks (Logic, Math); stringidega ja loeteludega manipuleerimiseks (Text, Lists); Muutujate ja protseduuride kasutamiseks (Dictionaries, Colours, Variables, Procedures);
  • Screen1 alajaotusesse koonduvad kõikide Disaineri vaates valitud komponentidega seotud funktsioonid ja omadused, mida sina oma programmikoodis kasutada võid;
  • Any component alajaotuses on vahendid kõikide disainis valitud sarnaste komponentidega korraga manipuleerimiseks.