Nutiseadme ühendamine

Ühendamiseks vajad oma nutiseadmesse Google Play poest abirakendust nimega MIT AI2 Companion. Ühenduse loomist on vaja kahel põhjusel: loodava rakenduse testimiseks ning silumiseks ja valmis rakenduse paigaldamiseks (installeerimiseks).

Kui sa soovid oma loodavat nutirakendust testida siis käitu peatükis “Nutiseadme sidumine rakenduse testimiseks” juhendi järgi.

Rakenduse paigaldamiseks oma seadmesse nii, et see töötaks ilma MIT AI2 Companion abita saad juhised peatükist “Rakenduse paigaldamine